Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Jaarwisseling 2021 Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk

Dit jaar geldt een vuurwerkverbod. Alle vuurwerk is verboden, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk. 


Daarnaast is er ook wat normaal 'illegaal vuurwerk' wordt genoemd, dit vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse wetgeving of is illegaal ingevoerd. In Nederland is illegaal vuurwerk niet alleen verboden om te kopen of te verkopen, maar men mag het ook niet in bezit hebben, opslaan, vervoeren of afsteken. Het bezit ervan kan woningsluiting en een strafblad tot gevolg hebben. 


Meldpunt illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Heeft u het vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk opslaat of verhandelt? Maak hier dan een melding van. U kunt ook anoniem een melding maken van illegaal vuurwerk. Een melding maken kan via het telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie