Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Anoniem zonder strafvervolging wapens inleveren in Dordrecht

Debbie Wepster-Hop

Anoniem zonder strafvervolging wapens inleveren in Dordrecht

Wapeninleveractie op 29, 30 juni en 1 juli

 

Steeds vaker horen politie en jongerenwerk dat onder jongeren een angstcultuur heerst en dat zij wapens dragen uit zelfbescherming. Ouders geven hier ook regelmatig hun goedkeuring aan. Het valt jongerenwerk  op dat er groepen jongeren zijn die met messen op zak op straat lopen, dit in video clips tonen (drillrap) en deze messen steeds vaker gebruiken. Er zijn regelmatig incidenten met wapens waarbij jonge slachtoffers (ernstig) gewond raken of zelfs overlijden.

 

De (slag- stoot of steek)wapeninleveractie 'Waarom lever jij je mes in?' in Dordrecht is bedoeld om zoveel mogelijk wapens van de straat te halen en tegelijkertijd jongeren ook bewustmaken van de ernstige gevolgen van wapenbezit.

 

Inleverdata en locaties

Het anoniem inleveren van slag, stook of steekwapens kan op:

-        29 juni 18.00 – 20.00 uur. Locatie: Wijkcentrum Koloriet/Kleurrijk, Jacob Marisstraat 70 in Oud-Krispijn

-        30 juni 16.00 – 18.00 uur. Locatie: ContourdeTwern, Vest 181 in de Binnenstad

-        1 juli 16.00 – 18.00 uur. Locatie: Jongerenontmoetingsplek De Plint, Blaauwweg 70 in Sterrenburg

 

Op de locaties zijn politieagenten in burger en medewerkers van jongerenwerk aanwezig.

 

Anoniem en zonder strafvervolging
Het inleveren van steek-, slag- of stootwapens kan anoniem en is zonder strafvervolging. Inleveren van wapens voorkomt dat jongeren in situaties terecht komen waarin ze zelf slachtoffer of verdachte worden. Als je aangehouden wordt vanwege het dragen van een (steek)wapen, dan kun je rekenen op een (forse) straf. Die straf kan iemands toekomst flink in de weg zitten. Denk nu dus ook aan later.

 

Integrale aanpak
Partijen in de stad werken samen aan het terugdringen van het wapenbezit. Zij hebben de handen ineengeslagen voor een integrale aanpak. Die aanpak bestaat uit het preventief fouilleren, inleveractie wapens, a
anpak van (drillrap) groepen, Jongerenwerk die zich onder andere bezig houdt met groepsaanpak en individuele coaching en rolmodel en talentontwikkeling. Dan is er ook veiligheid op school en gedragsbeïnvloeding met het project Jonge Messendragers. Een aantal jongeren wordt geïnterviewd om nog beter inzicht te krijgen in wat hen drijft om een mes bij zich te dragen. Op basis van literatuurstudie en de opgestelde gedragsanalyse wordt in samenwerking met jongeren een campagne ontwikkeld. Deze campagne zal, zoals het er nu naar uit ziet, na de zomer van start gaan.  

 

Meld wapenbezit! Dit kan ook anoniem

Als er een vermoeden bestaat dat iemand een wapen bezit kunnen mensen dit  melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dit kan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.). M. is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. M. is géén politie. Bellen met M. kan via 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.
Voor meer informatie:

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie