Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Bedrijfspand en woning gesloten vanwege vondst hennepplantage

Dordt Veilig

Burgemeester Wouter Kolff heeft een bedrijfspand en een woning voor drie maanden gesloten. In een woning aan het Pearl Buck-erf 192 is een hennepkwekerij aangetroffen. In een bedrijfspand aan de Wattstraat 3 is een hennepkwekerij in opbouw aangetroffen.


De politie trof 287 hennepplanten, assimilatielampen, een afzuiginstallatie en koolstoffilters aan in de woning aan het Pearl Buck-erf. In de woning werd ook illegaal elektriciteit afgenomen. Burgemeester Wouter Kolff heeft de woning gesloten tot donderdag 12 december 2019. 
De politie vond in een bedrijfspand aan de Wattstraat kleine knipschaartjes, slakkenhuizen, dozen met potgrond, groeimiddelen, bloempotten, watertonnen, elektriciteitskabels, kleine plastic bloempotjes, een afzuiginstallatie, koolstoffilters en een klimaat systeem. Het pand wordt door de burgemeester gesloten tot maandag 19 december 2019.


Signaal

Sinds 1 januari 2019 geldt er strengere wetgeving voor hennepkwekerijen in opbouw. De burgemeester kan sneller overgaan tot het nemen van maatregelen. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij in opbouw in een bedrijfspand wordt direct overgegaan tot sluiting. Hier wordt, anders dan bij woningen, niet eerst een waarschuwing gegeven. 
Burgemeester Wouter Kolff wil met de sluiting van panden en woningen waar een hennepplantage (in opbouw) wordt aangetroffen de openbare orde herstellen, herhaling voorkomen en het signaal afgeven dat hiertegen hard wordt opgetreden. 

Drie maanden

Als voor de eerste keer een hennepkwekerij in een woning wordt aangetroffen, volgt in de meeste gevallen een waarschuwing. Echter bij bijzondere verzwarende omstandigheden kan de burgemeester deze waarschuwing overslaan en direct over gaan tot sluiting van het pand of woning. Vanwege de omvang van de hennepkwekerij, het professionele karakter, het illegaal afnemen van elektriciteit en het feit dat de omgeving overlast van het pand aan het Pearl Buck-erf heeft ervaren door waterschade als gevolg van de kwekerij is de woning voor drie maanden gesloten. 


Prioriteit

De aanpak van de productie en handel in verdovende middelen heeft grote prioriteit van de gemeente. Deze vorm van criminaliteit brengt gevaren met zich mee en werkt ondermijnende criminaliteit in de hand, zoals het witwassen van geld. Zichtbare sluitingen zijn een signaal naar drugscriminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden. De ervaring leert dat het leidt tot een grotere meldingsbereidheid. 
 
De eigenaren van de woning en het bedrijfspand hebben medewerking verleend aan de sluiting.Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie