Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig

Dordrecht pakt inbrekers harder aan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mogelijke inbrekers, naast de strafrechtelijke boete, ook een bestuurlijke last onder dwangsom op te leggen. Dit gebeurt als men wordt betrapt met materialen die bekend staan als inbrekerswerktuigen. Het college wil hiermee mogelijke inbrekers afschrikken en herhaling van inbraken voorkomen.


De last onder dwangsom wordt ingevoerd vanaf 1 februari 2019. Het moet vooral preventief werken. Burgemeester Wouter Kolff: "Iemand die met inbrekerswerktuig rondrijdt kan - nog vóórdat deze inbreekt - een last onder dwangsom krijgen. We werken nauw samen met de politie. Als de politie constateert dat personen inbraakmaterialen bij zich hebben en als de omstandigheden aantonen dat zij de materialen bij zich hebben om in te breken, rapporteert de politie dit aan de gemeente." De gemeente kan hierna een herstelsanctie opleggen, in juridische termen een 'last onder dwangsom' genoemd. 


WaarschuwingLast onder dwangsom

De persoon in kwestie krijgt een waarschuwing. Bij elke volgende overtreding 'verbeurt' hij of zij de dwangsom; het bedrag loopt dan op. Uiteindelijk kan de gemeente besluiten dat de (mogelijke) inbreker het geldbedrag ter hoogte van 2.500 euro per overtreding (met een maximum van 10.000 euro) moet betalen. Het voordeel aan de aanpak is dat (mogelijke) criminelen niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar ook bestuursrechtelijk.

Grote emotionele schade

Burgemeester Kolff: "Woninginbraak behoort tot criminaliteit die grote negatieve emotionele gevolgen hebben, zogenoemde high impact crimes. Naast financiële schade zorgt een woninginbraak vaak voor grote emotionele schade; het tast het veiligheidsgevoel aan. De gemeente treedt hier fel tegen op."

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke, weerbare en veerkrachtige stad. Dordrecht is de afgelopen jaren veiliger geworden. De investeringen die gemeente en partners gedaan hebben, zijn niet voor niets geweest. Het blijft wel van belang deze positieve ontwikkeling vast te houden. Samen met partners blijft de gemeente zich inzetten om de vermogens- en geweldscriminaliteit verder te laten dalen. Het invoeren van de last onder dwangsom is een van de acties.Datum

29 januari 2019


Meer Informatie
Ilona Meijer
Veiligheid en Kabinet

T (078) 770 4529


Redactie

Chantal Chin A Foeng
Communicatie

T 078 770 2569

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie