Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Een veilige stad maken we samen

Een veilige stad is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad. In de Opgave Veilige Stad werken we aan plannen die bijdragen aan een veilig Dordrecht. Deze plannen bedenken we niet vanuit “een ivoren toren”. Samen met onze collega’s, partners, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een sluitend systeem van preventieve maatregelen, barrières en repressie waarmee we onveiligheid voorkomen en aanpakken.


In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 hebben we 5 prioriteiten benoemd om de veiligheid in onze stad te vergroten: het tegengaan van overlast, het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, het aanpakken van digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit, het behouden van de sociale stabiliteit en het beheersen van veiligheidsrisico’s.


In deze factsheet presenteren we de resultaten van onze inspanningen over 2020. Download de PDF-bestandfactsheet (141 kB).


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie