Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig

Een wietplantage in een natuurgebied: wat zijn de gevolgen?


Sinds dit jaar zet OZHZ drones in. Wekelijks en 'in het hoogseizoen' zelfs dagelijks laat een gecertificeerde inspecteur de drone boven allerlei kwetsbare natuurgebieden in Zuid-Holland de lucht in. Met als resultaat: al duizenden wietplantjes ontdekt en meerdere wietplantages ontmanteld binnen de Natura 2000-gebieden. Belangrijk. Ook voor de natuur. De aanleg en kweek van de wie vernielt de natuur en verstoort de fauna.  

 

Deze acties doen zij altijd in samenwerking met politie en natuurbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende handhavingsdiensten wordt de wietproblematiek in het buiten gebied effectiever aangepakt.  Als OZHZ hebben zij als taak om met toezicht en handhaving de natuur te beschermen in heel Zuid-Holland. Dan gaat het met name om Natura2000-gebieden. Dit zijn op Europees niveau beschermde gebieden die belangrijk leefgebied zijn voor kwetsbare of bedreigde dier- en plantsoorten.


De bever en de zeearend

Bij de aanleg van een plantage, raakt een natuurgebied ernstig verstoord. De kwekers maken de grond kaal, vellen bomen, gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Ook zetten ze soms hele irrigatiesystemen op en worden tenten geplaatst. Daarnaast bezoeken ze het gebied regelmatig. Dit alles zorgt ervoor dat belangrijk leefgebied wordt verstoord of verdwijnt. Denk bijvoorbeeld in het Deltagebied aan de bever of zeldzame broedvogels zoals de Zeearend en rietvogels zoals de blauwborst of de Snor. In het broedseizoen stoort de aanwezigheid van mensen in kwetsbare en afgesloten natuurgebieden vrijwel alle soorten.


De drone als effectief middel
Wietplantages ontdekken we vaak in de afgelegen, afgesloten natuurgebieden. Rustige gebieden, waar in principe geen mensen komen en de natuurwaarden hoog is. Zo troffen we dit jaar meerdere wietplantages aan de in de Biesbosch. Ook vonden we er een in de buurt van het Haringvliet. Met een drone kunnen we gebieden van uit een ander perspectief inspecteren, ook brengen we een veel groter gebied in een kortere tijd in kaart. Dit alles gaat veel sneller en is veel minder storend, dan het betreden van de kwetsbare gebieden te voet. Een winst voor de natuur en een tegenslag voor de ondermijnende criminaliteit.


Wietplantage natuurgebied
Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie