Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Brand discrimineert: 65-plusser heeft 2,5 keer meer kans op overlijden door brand

Brand discrimineert: 65-plusser heeft 2,5 keer meer kans op overlijden door brand

Mensen boven de 65 hebben 2,5 keer meer kans om te overlijden door brand in hun woning, dan mensen die jonger zijn dan 65 jaar. In de periode 2008-2013 overleden gemiddeld 14 ouderen per jaar door woningbrand. De verwachting is dat dit aantal in 2030 met 64 % zal toenemen. Voorkom dat u, of uw ouder(s) het volgende dodelijke slachtoffer bij brand zijn!Bovenstaande cijfers zijn gepubliceerd door Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting in het rapport “De invloed van vergrijzing op brandveiligheid” december 2015. Het recente rapport “Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015” onderstreept deze cijfers. Meer dan 60% van de overledenen in 2015 was 60 jaar of ouder. Toenemende vergrijzing van de bevolking, langer thuis wonen door veranderingen in de zorg en steeds meer elektrisch aangestuurde apparaten en kunststoffen in woningen creëren zorgwekkende cijfers.


65 plusserHet onderzoek

Op het moment van de start van het onderzoek (2014) waren er ongeveer 2,8 miljoen mensen boven de 65 jaar; ongeveer 17% van het totaal aantal inwoners van Nederland. De prognose is dat rond 2030 dit aantal is toegenomen naar ruim 4 miljoen mensen; 24% van de Nederlandse bevolking. Percentagegewijs is het dus logisch dat een groter deel van de doden bij brand ouder dan 65 zal zijn. Echter, brand discrimineert! Oudere mensen hebben meer kans om brand te krijgen, zullen minder snel en adequaat kunnen reageren op de brand en ook minder snel de woning kunnen verlaten bij brand.Zorg met name voor verminderd zelfredzame thuiswonenden
Uiteraard zijn de vitale ouderen de uitzondering op de regel. Gelukkig dat zij er zijn! De zorg die Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting uiten, gaat met name over verminderd zelfredzame mensen, die met behulp van thuiszorg en mantelzorg zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De volgende factoren spelen daarin mee;

  • Hand-oog coördinatie verminderd, reactievermogen vertraagt, ogen worden slechter, vergeetachtigheid. Er kan bijvoorbeeld sneller iets mis gaan met koken, waar vervolgens ook nog trager op wordt gereageerd dan een vitaal persoon zou doen; 

  • Elektrische apparatuur is vaker verouderd, omdat de bewoner al lang in hetzelfde huis woont en geen reden tot vervanging heeft. Er is dus meer kans op brand(wonden) door verouderde of defecte apparatuur;

  • Ouderen herstellen minder gemakkelijk van (brand)wonden en rookinhalatie, waardoor dit vaker tot dodelijke afloop leidt.


Echter, roken blijft nog steeds een hele grote oorzaak! In slaap vallen met een brandende sigaret kan dodelijke gevolgen hebben. De sigaret raakt het bed, de bank, een tafelkleedje… Het gevolg kunt u raden.


 

Kom in actie!

U kunt het verschil maken. Zorg voor werkende rookmelders, zodat u in ieder geval gewaarschuwd wordt bij brand. Wist u dat bepaalde type rookmelders te koppelen zijn met de rookmelder in de woning van de buren? Of met een mobiele telefoon. Zo kunt u uw hulpbehoevende buurman of buurvrouw, of uw ouders sneller te hulp schieten.


Controleer elektrische apparatuur en verwijder defecte en haperende apparaten onmiddellijk. Rook niet in bed, neem maatregelen om het koken veilig te houden en monteer eventueel tijdschakelaars op bepaalde apparaten, om te voorkomen dat deze een te lange tijd aan kunnen staan en oververhitting veroorzaken. Plaats elektrische kacheltjes zodanig dat zij met hun warmtestraling geen meubel, gordijn of ander voorwerp in brand kunnen steken. Houdt de vluchtweg vrij toegankelijk, zonder schoenen, tassen of dozen. Kijk voor meer tips op www.brandweerzhz.nl. Brandveiligheid begint bij uzelf.    

 


Meer informatie?

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht op de website van uw brandweerkorps; www.brandweerzhz.nl. Natuurlijk kunt u de brandweer per e-mail bereiken op brandveiligleven@brw.vrzhz.nl of via telefoonnummer 088 - 636 5000.


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie