Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Rapport Onderzoeksraad Koolmonoxide

Rapport Onderzoeksraad Koolmonoxide

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft op 18 november een rapport gepubliceerd over ongevallen met koolmonoxide. Uit het onderzoek blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Ook blijkt dat de kwaliteitslabels en certificering van de installateurs te weinig garantie bieden voor daadwerkelijke professionele aanleg en veilig onderhoud. Tevens bleek uit een test dat 40% van de koolmonoxidemelders faalden om tijdig te waarschuwen bij een verhoogd koolmonoxidegehalte. Het is dus van levensbelang om zelf de signalen van koolmonoxide vergiftiging te herkennen en de juiste vervolgstappen te kunnen nemen.


Wat gaat er mis bij CV ketels?

Vaak gaat het fout door slecht functionerende of verkeerd afgestelde toestellen, problemen met de luchttoevoer en met de rookgasafvoer. De Onderzoeksraad constateert dat fabrikanten niet uit zichzelf kiezen voor een failsafe uitvoering. Dit betekent dat de koolmonoxide die de installaties produceren in de woning terecht kan komen zonder dat de bewoner dit kan opmerken of dat de installaties zichzelf uitschakelt.


Installateurs in gebreke

Ook heeft de Onderzoeksraad commentaar op installateurs: zij kijken bij onderhoud doorgaans alleen naar het toestel. De installatie wordt niet als geheel en in samenhang met het gebouw geïnstalleerd en onderhouden.


Overheid schiet tekort

Het toezicht vanuit de Overheid op de installatiebedrijven ontbreekt.

Sommige bedrijven krijgen een kwaliteitslabel omdat er één vakbekwame werknemer is. Vanuit de branche is er geen concreet toezicht op de werkzaamheden bij mensen thuis, sancties voor onveilig werken blijven daardoor uit.


Betrouwbaarheid Koolmonoxidemelders

Tot slot concludeert de Onderzoeksraad: koolmonoxidemelders zijn een effectief hulpmiddel bij het detecteren van koolmonoxideongevallen, maar ze zijn niet altijd betrouwbaar door bijvoorbeeld een slecht functionerende sensor of door lege batterijen. Ook past de bewoner ze niet altijd op de juiste manier toe.  Daarnaast is het van belang dat testresultaten volledig openbaar worden gemaakt, waardoor consumenten een bewuste keuze kunnen maken bij de aanschaf van een melder.


Wat kunt u zelf doen?

Vraag bij uw installateur of uw cv een failsafe uitvoering is en kies daar bij installatie van een nieuwe cv ketel bewust zelf voor. Geef bij onderhoud van de cv aan, dat u een algeheel onderhoud van de installatie wilt, in samenhang met het gebouw.

Zorg bovenal dat u zelf de signalen van een te hoog koolmonoxide herkent en tijdig in actie komt. Voelt u zich vaak duizelig, slaperig en krijgt u hoofdpijn in een bepaalde, slecht geventileerde ruimte? Dan is er kans dat het koolmonoxide gehalte in die ruimte te hoog is. Ga ventileren, laat het koolmonoxidepercentage in de ruimte meten door experts met gerichte meetapparatuur en pak de oorzaak aan.Het volledige rapport is te lezen op de site van de Onderzoeksraad.
koolmonoxide

De brandweer startte in februari van dit jaar samen met de Brandwonden Stichting een bewustwordingscampagne: "Koolmonoxide als sluipmoordenaar".

De brandweer vraagt hier blijvend aandacht voor. Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/koolmonoxide.


Meer informatie?

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht op de website van uw brandweerkorps; www.brandweerzhz.nl. Natuurlijk kunt u de brandweer per e-mail bereiken op brandveiligleven@brw.vrzhz.nl en via telefoonnummer 088-6365000.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft op 18 november een rapport gepubliceerd over ongevallen met koolmonoxide.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie