Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Aanpak N3 kan van start

Aanpak N3 kan van start

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft 60 miljoen euro beschikbaar gesteld om de hele N3 in 2019-2020 grondig aan te pakken. Zowel het wegdek als de fundering worden vervangen. Rijkswaterstaat en de Drechtsteden bereiden dit in nauwe samenwerking met elkaar en de omgeving voor. Focus daarbij is een duurzame en slimme aanpak waarbij zoveel mogelijk werk met werk wordt gemaakt.


Goed nieuws voor Dordrecht, maar ook voor Papendrecht en de bereikbaarheid van alle Drechtsteden.


N3Wethouder Rik van der Linden: ‘De N3 is een belangrijke ontsluitingsroute voor onze stad. Na de grote opknapbeurt kan de weg weer voor jaren mee. Tegelijk horen we de zorgen over de leefbaarheid rondom de N3. We nemen dit nadrukkelijk mee in het overleg met Rijkswaterstaat over de maatregelen die leefbaarheid en bereikbaarheid in balans moeten houden.'


Afstemming

Rijkswaterstaat en de betrokken Drechtsteden gemeenten werken in dit project nauw samen en stemmen wensen en planningen, gegeven de beschikbare budgetten af. Daarbij zijn duurzaamheid, veiligheid, geluid, leefbaarheid en doorstroming de thema's die ook met de omgeving besproken worden. Alle maatregelen komen straks op een gebiedskaart waarop staat waar wat gaat gebeuren. 


Overige projecten

Naast de N3 voert Rijkswaterstaat de komende jaren nog een aantal andere projecten in het Drechtstedengebied uit zoals de uitbreiding van de capaciteit van de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16 (2018/2019). Ook worden op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht extra rijstroken aangelegd (2019-2020) en staat de renovatie van de Wantijbrug in 2019 op de agenda. Over de planning voor de Papendrechtsebrug wordt met Rijkswaterstaat gesproken. 


Bereikbaarheid tijdens het werk

Bij de plannen voor de N3 wordt rekening gehouden met deze en andere projecten in de omgeving van de N3, zodat weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren en de bereikbaarheid tijdens het werk zo goed mogelijk blijft. Daarbij speelt mobiliteitsmanagement ook een grote rol. Ondernemers in de Drechtsteden zetten daarvoor met het platform Samen Bereikbaar in op slimme en duurzame oplossingen die zorgen voor minder files door minder autogebruik en gedragsverandering.
 

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie