Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Yulius moderniseert en maakt plaats voor woningen

Yulius moderniseert en maakt plaats voor woningen

Vertrek van locaties Kasperspad en Overkampweg. Steeds meer psychiatrische zorg kan thuis of in de directe omgeving worden gegeven. Zorginstelling Yulius gaat daarom de komende jaren haar zorgvoorzieningen aan het Kasperspad en de Overkampweg sluiten en haar ggz-teams in de wijk uitbreiden. De opname van mensen met ernstige psychiatrische klachten uit de regio wordt geconcentreerd in Sliedrecht en Barendrecht. De vrijkomende gebouwen in Dordrecht maken plaats voor woningbouw. Omdat het college van burgemeester en wethouders voorziet dat de ontwikkeling aan het Kasperspad bijdraagt aan een beter leefklimaat in de buurt, wil het een financiële bijdrage leveren aan de plannen van Yulius. Het college doet daartoe een voorstel aan de gemeenteraad.

Yulius

Al een aantal jaren is er een landelijke ontwikkeling dat mensen geestelijke gezondheidszorg (ggz) waar mogelijk in hun eigen omgeving krijgen. Ook Yulius biedt steeds meer ggz in de wijk: lichtere begeleiding als dat kan en intensieve (crisis)zorg als dat nodig is. Yulius werkt daartoe samen met onder andere de familie van cliënten, sociale teams en huisartsen. Door deze ontwikkeling kan de zorginstelling een deel van de gebouwen op termijn sluiten en bestaande klinieken beter benutten en moderniseren. Aan het Kasperspad heeft Yulius nu een kliniek voor volwassenenpsychiatrie. De patiënten voor wie opname in een kliniek noodzakelijk blijft, verhuizen uiterlijk eind 2019 naar De Gantel in Sliedrecht. Yulius zorgt ervoor dat mensen de zorg krijgen die het beste bijdraagt aan hun herstel.


Overlastproblemen

Het gemeentebestuur van Dordrecht heeft al acht jaar geleden vastgelegd dat vanwege overlastproblemen geen extra zorgvoorzieningen in dit deel van de stad mogen komen. Het streven is sindsdien een betere spreiding over de stad. Begin 2017 heeft Yulius daarom de inloopvoorziening aan het Kasperspad gesloten. Daarmee kwam een einde aan de overlast van de aanzuigende werking die deze inloop had. Yulius heeft nu gekozen voor verhuizing van de verouderde kliniek voor gesloten opnames. De kliniek voldoet niet meer aan de eisen voor de moderne psychiatrie. Yulius verkoopt het terrein aan een ontwikkelaar. Op de plaats van de kliniek is na sloop van de bestaande bebouwing ruimte voor ca. 20 eengezinswoningen. Alleen het hoekpand van Yulius op het Kromhout blijft mogelijk staan, maar krijgt dan wel een andere functie. Een nieuwe grondeigenaar zal te zijner tijd een plan voor nieuwe woningen ontwikkelen.


Overkampweg

Aan de Overkampweg heeft Yulius twee locaties. De voormalige psychiatrische afdeling naast het Albert Schweitzerziekenhuis staat al enige tijd leeg. Op deze plaats is ruimte voor circa honderd zorgwoningen in maximaal 5 woonlagen. Het gebouw van kinder- en jeugdkliniek De Kreek moet op zijn vroegst in 2021 vrijkomen. De patiënten gaan dan vermoedelijk naar Barendrecht. Op de plaats van deze kliniek is ruimte voor een appartementencomplex met twee of drie gebouwen van maximaal 7 verdiepingen. Ook voor deze locaties geldt dat Yulius de terreinen zal verkopen aan één of meer ontwikkelaars.


Medewerking Gemeente

De medewerking van de gemeente bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste werkt de gemeente mee aan de wijziging van het bestemmingsplan, ten tweede verstrekt de gemeente een eenmalige bijdrage  aan de verhuizing vanwege de verbetering van de leefbaarheid, ten derde gaat de gemeente akkoord met een aangepast aflossingsschema van de leningen van de gemeente. ,,Ik ben zeer tevreden met dit resultaat", aldus wethouder Piet Sleeking. ,,Een betere spreiding van zorginstellingen en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van zowel Kasperspad als Gezondheidspark."

Persbericht

Dordrecht, 14 februari 2018


Redactie

Gemeente Dordrecht
Christine ter Linde
Kabinet van burgemeester
telefoon 06- 12 12 42 99

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Dordrecht: Christine ter Linde telefoon 06- 12 12 42 99
Yulius: Team Communicatie, telefoon 06-14 84 64 77


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie