Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Burgemeester Brok herbenoemd voor 6 jaar

Burgemeester Brok herbenoemd voor 6 jaar

Op woensdag 27 januari 2016, is de heer drs. A.A.M. Brok door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, opnieuw beëdigd tot burgemeester van Dordrecht.


De Commissaris van de Koning heeft voor de herbenoeming een aanbeveling ontvangen van de gemeenteraad van Dordrecht. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 in een besloten vergadering over deze aanbeveling gesproken en "met overtuiging en enthousiasme ingestemd met het voorstel tot herbenoeming".

De Raadscommissie Herbenoeming heeft zich in 2015 een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Dat is in de vorm van een aanbeveling vanuit de gemeenteraad naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

 
burgemeester brokBurgemeester Brok is op 1 februari 2010 voor een periode van 6 jaar benoemd tot burgemeester van Dordrecht. Hij werd daarmee tevens voorzitter van de Drechtsteden en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ten tijde van zijn aanstelling was burgemeester Brok ook korpsbeheerder van de politie. Die functie is verdwenen met de komst van de Nationale politie.

De Koning benoemt de burgemeester, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na een aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming is altijd voor 6 jaar.

Een burgemeester kan één of meer keer voor eenzelfde periode worden benoemd.

Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De herbeëdiging zelf vindt plaats door de Commissaris van de Koning in een kleine setting. De formele, nieuwe termijn gaat in op maandag 1 februari 2016.


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie