Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Alcoholverbod op Vogelplein

Alcoholverbod op Vogelplein

Op het Vogelplein zal gebruik van alcohol vanaf 14 juli 2017 verboden zijn. De overlast in de Vogelbuurt heeft de laatste jaren veel aandacht gehad. De overlast op het plein is een smet op de positieve ontwikkelingen. Alcoholoverlast is een van de belangrijkste klachten van bewoners op dit moment in de buurt.

De Vogelbuurt is een van de twee geprioriteerde gebieden in Dordrecht waar via een intensieve overlastaanpak wordt geprobeerd om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk naar een hoger niveau te brengen. Renovatie en nieuwbouw van woningen, een verbetering van de onderlinge saamhorigheid van bewoners en meer aandacht voor probleemgevallen in de wijk hebben de wijk een flinke impuls gegeven. Belangrijke klachten blijven op dit moment het alcoholgebruik en hangen op het Vogelplein, hard rijden door de straten en vuil op de straat, waaronder hondenpoep.

Alcoholverbod

De overlast in de Vogelbuurt is een groot punt van aandacht dat nog niet volledig terug gedrongen is. Daarnaast wordt er openlijk alcohol gebruikt. Daar zijn veel klachten over, want het gebruik van alcohol leidt tot intimiderend groepsgedrag, doelloos ophouden in portieken van wonen en/of winkels, belemmering van vrije doorgang, schreeuwen naar mensen en naroepen, gebruiken van geweld, wildplassen en vervuiling van de omgeving.


Het gebruik van alcohol door mensen die op het Vogelplein hangen, is vele mensen echt een doorn in het oog. Voor kinderen is het soms ook akelig om te zien hoe dronken mensen zich gedragen. De gemeente wil via het alcoholverbod ook aan deze overlast paal en perk stellen.

Bij een alcoholverbod geldt dat personen geen alcohol mogen drinken en geen aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich mogen hebben. Er volgen eerst waarschuwingen waarna beboet zal worden.


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie