Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Bekendmaking instelling cameratoezicht Weizigtpark

Bekendmaking instelling cameratoezicht Weizigtpark

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT heeft op 5 juli 2017 van de bevoegdheid ex artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht gebruik gemaakt en tijdelijk cameratoezicht ingesteld in het Weizigtpark te Dordrecht.

Het besluit is van kracht vanaf 12 juli 2017.  Het cameratoezicht geldt tot 12 oktober 2017. Er worden in dit gebied twee mobiele camera's geplaatst op vaste locaties in het park.


De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 12 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 in de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken zijn ook in te zien via onze website bij beleidsdocumenten.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar instellen bij de burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexandra van Brummen van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid & Kabinet, telefoonnummer (078) 770 45 35.


De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT heeft op 5 juli 2017 van de bevoegdheid ex artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht gebruik gemaakt en tijdelijk cameratoezicht ingesteld in het Weizigtpark te Dordrecht.


Het besluit is van kracht vanaf 12 juli 2017. Het cameratoezicht geldt tot 12 oktober 2017. Er worden in dit gebied twee mobiele camera's geplaatst op vaste locaties in het park.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie