Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht 2017 vastgesteld

Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht 2017 vastgesteld

Het college van Burgemeester en Wethouder en de Burgemeester hebben op 4 juli 2017 het “Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht 2017” vastgesteld.

In het handhavingsbeleid is vastgelegd hoe bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen diverse overtredingen die zich bij de uitoefening van het horecabedrijf en bij het verstrekken van alcohol kunnen voordoen. Het gaat hierbij om mogelijke overtredingen van de APV, de Opiumwet, de Drank- en Horecawet en de Wet op de kansspelen. Het beleid is op onderdelen gewijzigd.

 

Het handhavingsbeleid is van kracht per 17 juli 2017.

De tekst van het handhavingsbeleid is te raadplegen op onze website bij bij Wat is Dordtveilig? Beleidsdocumenten.

 In het handhavingsbeleid is vastgelegd hoe bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen diverse overtredingen die zich bij de uitoefening van het horecabedrijf en bij het verstrekken van alcohol kunnen voordoen. Het gaat hierbij om mogelijke overtredingen van de APV, de Opiumwet, de Drank- en Horecawet en de Wet op de kansspelen. Het beleid is op onderdelen gewijzigd. Het handhavingsbeleid is van kracht per 17 juli 2017.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie