Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Coffeeshop Roots Corner moet deuren sluiten

Coffeeshop Roots Corner moet deuren sluiten

Coffeeshop Roots Corner moet per zaterdag 4 juni 2016 de deuren sluiten. De vergunning loopt af. "De nieuwe vergunning is wel aangevraagd, maar zal, zoals het er nu naar uitziet, niet worden verleend.", dat zegt burgemeester drs. A.A.M. Brok naar aanleiding van het advies van het Bureau BIBOB (beoordeling integriteit). Als de zaak op zaterdag 4 juni niet gesloten is, zal de gemeente de coffeeshop sluiten.


Op basis van het coffeeshopbeleid van de gemeente Dordrecht hebben alle coffeeshops in Dordrecht een vergunning voor twee jaar. De vergunning van Roots Corner loopt af op 4 juni a.s. Voorafgaand aan iedere nieuwe vergunningaanvraag vindt een toets plaats op basis waarvan de gemeente kan besluiten om een BIBOB-advies aan te vragen. Dat betekent dat er nader onderzoek plaats vindt naar eventuele strafbare feiten die vanuit een coffeeshop worden gepleegd. Vanuit dit onderzoek is gebleken dat er redenen zijn om te denken dat de vergunning van de coffeeshop wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

De coffeeshop is gelegen aan de Spuiweg, op een deel van de straat waar veel overlast is voor omwonenden en bedrijven. Die overlast heeft verschillende oorzaken.
Ook de bezoekers van Roots Corner geven overlast in de omgeving. Deze overlast is echter niet de basis geweest waarop de coffeeshop nu gesloten wordt.

Ook coffeeshop Marrakech moet op zaterdag 4 juni de deuren sluiten. De exploitant van de coffeeshop was te laat met de vergunningaanvraag. Dit ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de gemeente Dordrecht. Er is een nieuwe vergunning aangevraagd. Echter zo lang de gemeente geen besluit heeft kunnen nemen op een nieuwe vergunning, zal ook deze coffeeshop de deuren gesloten moeten houden.

Als de burgemeester besluit om Roots Corner geen nieuwe vergunning te verlenen, kan de exploitant nog bezwaar maken.  


logo dordtveilig


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie