Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Mobiel schade melden, ook voor fietsers

Mobiel schade melden, ook voor fietsers

Ook fietsers kunnen vanaf nu makkelijk ongevallen melden waar ze bij betrokken zijn. Dat kan met de nieuwe app en mobiele site Mobiel Schade Melden. Registreren is belangrijk omdat zo beter in kaart kan worden gebracht waar veel ongevallen met fietsers gebeuren.

Op dit moment is het nog zo dat ongevallen vaak alleen geregistreerd worden als fietsers in het ziekenhuis belanden of overlijden bij een ongeval. Voor automobilisten ligt dit anders omdat er daar vaak sprake is van blikschade. Martijn van Es van de Fietsersbond roept fietsers op om alle ongevallen te melden, ook als er niet of nauwelijks schade of letsel is. “Zeker bij eenzijdige ongevallen komen fietsers er soms met wat blauwe plekken en een verbogen trapper vanaf. We fietsen dan gewoon door, maar een volgende keer kan iemand op die plek veel ernstiger ten val komen. Als iedereen dit soort ongevallen meldt, dan kunnen overheden gevaarlijke plekken hopelijk eerder aanpakken.”
Mobiel Schade Melden is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, politie en verkeerskundig ict-bedrijf VIA. De Fietsersbond participeert in het project. In de app kunnen mensen door een paar vragen te beantwoorden duidelijk een ongeval met eventuele schade melden. De melding kan dan eenvoudig worden doorgestuurd naar een verzekeraar. Als er geen verzekeraar is, dan worden de gegevens alleen anoniem gebruikt door gemeenten en andere wegbeheerders.

Naast de genoemde partijen wordt Mobiel Schade Melden ondersteund door Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, de ANWB, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.


Hoe de schade melden?

Ga naar de website www.mobielschademelden.nl en doe daar een melding of download de app.


Om uw schade te melden doorloopt u de volgende stappen:

  1. Maak foto's en benader getuigenFotografeer de schade en ongevalsituatie en noteer gegevens van getuigen
  2. Start schademelden en selecteer type voertuig en soort ongevalSelecteer de gebruikte voertuigen en het soort ongeval
  3. Noteer de gegevensNoteer de gegevens van de bestuurder(s)
  4. Meld schade en letselGeef de schade van uw voertuig en eventueel letsel aan
  5. Beschrijf de situatieGeef aan hoe het ongeval is ontstaan, waar u vandaan kwam, wat u deed en waar u reed
  6. Controleer de gegevensControleer samen de samenvatting en ga verder naar de volgende stap
  7. Bevestig de schademeldingBevestig de schademelding met een SMS code van de andere partij. Deze partij krijgt de hele melding + code per SMS toegestuurd.
  8. Voeg thuis extra informatie toeVul uw melding (thuis) aan en voef indien gewenst foto's toeaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, de ANWB, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie