Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Dordrecht pakt woonoverlast aan door screening van aspirant

Dordrecht pakt woonoverlast aan door screening van aspirant

Voor 2 wijken en een aantal straten in Dordrecht geldt vanaf heden dat aspirant-huurders gescreend zullen worden op een eventueel strafblad en overlastgevend gedrag. Eventueel kan de verhuurder beslissen om geen of een aangepast huurcontract te geven als iemand de overlast in een bepaald gebied alleen maar groter dreigt te maken. Het convenant is gesloten tussen gemeente, politie en de woningcorporaties Woonbron en Trivire. Over de achtergrond van aspirant-huurders wordt met niemand gesproken. De gemeente zal de verhuurder een positief, negatief of neutraal advies geven.


In sommige straten is de overlast zo groot, dat de gemeente Dordrecht extra maatregelen moet nemen om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. Zo heeft de gemeente van het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt een aandachtsgebied gemaakt waarbij door verschillende partners waaronder gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Sociale Dienst Drechtsteden en woningcorporaties actief samen gewerkt wordt om overlast een halt toe te roepen en overlastveroorzakers aan te spreken op hun gedrag. Soms is het op dat moment ook verstandig om bepaalde  personen niet meer toe te laten tot woningen. Zodat de leefbaarheid in een gebied niet verder onder druk komt te staan.  De zogenaamde aspirant-huurders worden daarom van te voren gescreend als ze voor een woning in onder andere het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt in aanmerking willen komen. Aspirant-huurders zijn woningzoekenden die hebben gereageerd op een door de corporatie aangeboden huurwoning en daarvoor als eerste in aanmerking komen. Voordat een corporatie de gegevens van de aspirant-huurder ter screening aan de gemeente voorlegt, wordt daarvoor aan betrokkene toestemming gevraagd.


Om de achtergrond van aspirant-huurders te kunnen onderzoeken, zijn strikte afspraken omtrent privacy gemaakt. Zo krijgen de corporaties geen politiegegevens over hun huurders, maar krijgen zij alleen een positief, negatief of neutraal advies van de screeningscoördinator van de gemeente.

"De woningcorporaties worden door deze afspraak geholpen om illegale activiteiten tegen te gaan. Ook worden sommige mensen op deze manier tegen zichzelf beschermd. Als je er niet mee geconfronteerd wordt, word je ook minder gemakkelijk meegesleept in zaken die het daglicht niet kunnen velen, " aldus de Dordtse burgemeester Brok.

 


Persbericht
Redactie
Gemeente Dordrecht
Christien ter Linde
Afdeling Kabinet burgemeestertelefoon 078 770 41 27

logo dordtveilig

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie