Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Dordrecht werkt aan betere wegen

Dordrecht werkt aan betere wegen

Dordrecht intensiveert het wegonderhoud. Bij de begrotingen voor 2015 heeft de gemeenteraad besloten het groot onderhoud budget voor Wegen vanaf 2016 te verhogen. Het doel is onder andere de veiligheid in de stad te waarborgen en te streven naar vooruitstrevende oplossingen met slimme technologie (Smart City). Het intensievere wegonderhoud is vanaf januari 2016 gestart. Het college informeerde de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief over wat er gebeurt en nog gaat gebeuren.


Dit jaar pakt de gemeente onder andere de volgende wegen aan: Vrieseplein, Galileilaan, Torenstraat, Kareldoormanweg, diverse woonerven in Stadspolders, Pijnenburg. De meeste van deze projecten zijn al gestart. In 2017 staan onder andere deze projecten op de planning: Oranjelaan- Merwedestraat, Damplein, Groenedijk, diverse woonerven in Stadspolders, Abraham Kuyperweg, Thorbeckeweg, Meindert Hobbemastraat. Een overzicht van alle projecten die in 2016 en 2017 worden uitgevoerd om de wegen beter te maken staat op www.dordrecht.nl/beterewegen.


Raadsbesluit
De gemeenteraad besloot het groot onderhoud budget regulier te verhogen met € 4,5 miljoen. Dit betekent dat er structureel jaarlijks voor (groot) onderhoud € 7,8 miljoen beschikbaar is. Het besluit van de gemeenteraad is voorafgegaan door de nota in 2013  "Waarheen met de Dordtse weg" en de prioriteiten van het College 2015 -2018 vanuit het Politiek Akkoord.  De gemeenteraad ontvangt vanaf nu jaarlijks een raadsinformatiebrief over de voortgang van het Wegenonderhoud.


Meerjarenprogramma
Dordrecht maakt een meerjarenprogramma voor het wegonderhoud. Naast de al geplande projecten voor 2016 en 2017, worden ook de plannen voor 2018  tot en met 2020 gemaakt. Het programma voor 2018 is naar verwachting medio 2016 definitief bekend. Werken met een meerjarenprogramma biedt verschillende voordelen, zoals tijdige voorbereiding, betere afstemmingsmogelijkheden met projecten van Rijkswaterstaat en flexibiliteit: er is zicht is op de mogelijkheid om met projecten te schuiven als dat nodig blijkt te zijn.


dordtveilig
Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie