Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Voorstel voor beleidsregel vreugdevuren ter inzage

Voorstel voor beleidsregel vreugdevuren ter inzage

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft voorgesteld het beleid voor vreugdevuren in Dordrecht te veranderen. Het voorstel ligt ter inzage zodat Dordtenaren kunnen reageren op deze voorgestelde verandering.

Op dit moment mag je in Dordrecht geen (vreugde)vuur ontsteken. In de APV, de Algemene plaatselijke verordening, staat dat bewoners wel een ontheffing kunt aanvragen. Een ontheffing houdt in dat  de aanvrager verantwoordelijk is voor schade die zou kunnen ontstaan in de openbare ruimte door het vuur, zoals schade aan het asfalt of aan straatmeubilair. Dit leidt tot een  financieel risico voor de aanvrager. Vorige jaarwisseling bleek  in de praktijk dat het niet haalbaar is voor particulieren om ontheffingen aan te vragen. Ook voor de gemeente zijn de kosten en risico's hoog. Het college wil daarom voor de toekomstige oud & nieuwvieringen maximaal drie vreugdevuren toestaan en faciliteren in de wijken die aangeven dit te willen. Daarbij geldt het  principe van wie het eerst komt, het eerst maalt. De gemeente vraagt in de nieuwe opzet zelf ontheffingen aan en zorgt voor aanleg en opruimen (financiert dus ook). Het beleid voor ontheffingen moet hiervoor aangepast worden.


Een verandering kan pas na een inspraakprocedure. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen op het voorstel voor deze verandering reageren. Dit heet een zienswijze kenbaar maken. Reageren kan schriftelijk en tussen vrijdag 27 mei en vrijdag 8 juli 2016.


Reageren

U kunt reageren door een brief met uw reactie op te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht

Stadsbestuurs Centrum

Afdeling Veiligheid en Kabinet

Postbus 8

3300 AA  DORDRECHT

(u kunt ook mailen naar dordtveilig@dordrecht.nl)

 

Inzage

U kunt het voorstel inzien in de hal van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300 in Dordrecht. U kunt het voorstel ook downloaden via www.dordrecht.nl.

In het onderdeel 'Actueel' op de website vindt u een bericht met een link naar het document.


Vervolg

Na de inspraakperiode maakt het college een eindverslag. In het eindverslag komt een overzicht te staan van de gevolgde procedure en een korte en zakelijke weergave van de zienswijzen van mensen die tijdens het inspraakproces schriftelijk hebben gereageerd. Ook staat in het eindverslag een reactie op de zienswijzen en de reden waarom het college het voorstel wel of niet daarop aanpast. Iedereen die een zienswijze opstuurt, ontvangt het eindverslag.

 


logo dordtveiligContact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie