Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit

Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit

Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit in Dordrecht 2017


Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Hierin hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. En dat blijven we doen door fors in te zetten op het bestrijden van criminaliteit die moeilijk aan te pakken is. We laten het niet gebeuren dat dergelijke activiteiten, die vaak niet zichtbaar zijn, de samenleving ondermijnen en een duurzame veilige leefomgeving in de weg staan.

AMBITIE PROGRAMMA ONDERMIJNING

Een georganiseerde en integere overheid. Het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen. Hoog risicobewustzijn en weerbaarheid bij professionals en bewoners van de stad.


SAMENWERKING

De afgelopen jaren is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit intensief samengewerkt met onder andere: de politie, de Sociale Dienst Drechtsteden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Kansspelautoriteit, de Douane, Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. We luisteren ook naar zorgen, signalen en tips van bewoners en ondernemers.


Bekijk PDF-bestandhier de factsheet met resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit in Dordrecht 2017. (85 kB)


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie