Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Dordrecht alert op ontwikkelingen kunstgrasvelden

Dordrecht alert op ontwikkelingen kunstgrasvelden

Gisteren, maandag 10 oktober, heeft de KNVB met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten. Er is gesproken over de vervolgstappen om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Het RIVM benadrukte nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid. Er kan dus gewoon op gesport worden.

Nieuw onderzoek
De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten vóór het nieuwe jaar worden gepresenteerd.


De gemeente Dordrecht ziet tot nu toe niet in dat het sporten op kunstgrasvelden die bestrooid zijn met rubbergranulaat risico’s oplevert voor de gezondheid. De gemeente volgt hierin het standpunt van het RIVM (link) en de Dienst Gezondheid & Jeugd. Anderzijds maakt de gemeente zich wel degelijk zorgen over de mogelijke risico's. Gedegen onderzoek is dus absoluut noodzakelijk.

Meer informatie
Lees verder op de website van de KNVB en het RIVM voor meer informatie.


logo dordtveilig

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie