Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Gemeente Dordrecht sluit aan op campagne Stop Heling

Gemeente Dordrecht sluit aan op campagne Stop Heling

Zonder heler geen steler


Dordtse opkopers en inwoners van Dordrecht worden de komende weken geïnformeerd over het tegen gaan van heling en de rol die zij hierin kunnen spelen. Vanaf 1 november 2016 zijn handelaren in tweedehandsgoederen verplicht goederen digitaal te registreren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Ook consumenten kunnen digitaal controleren of iets als gestolen geregistreerd staat op de website www.stopheling.nl of via een app met dezelfde naam.


In Dordrecht werken de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie samen om heling tegen te gaan. Er zijn afspraken gemaakt over een totaalaanpak. De website www.stopheling.nl en het digitaal opkopersregister (DOR) zijn twee belangrijke middelen die hierbij worden ingezet. Zo moet de afzetmarkt van gestolen goederen verkleind worden en daarmee het aantal woninginbraken verminderd.

Digitaal opkopersregister voor ondernemers (DOR)


Volgens de wet moeten opkopers van tweedehands goederen hun ingekochte goederen registreren. Om het de opkopers makkelijker te maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkelend. Dordtse opkopers worden per 1 november 2016 verplicht om zich aan te sluiten bij dit digitale register. Hieronder vallen onder andere goudopkopers, telefoonwinkels, juweliers en fietshandelaren. Het DOR is de moderne variant van het papieren register. Het systeem checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie kan ondernemen. Doordat steeds meer opkopers zich registeren in het digitaal opkopersregister (DOR) wordt stopheling.nl steeds vollediger. Ook de naleving kan met het DOR beter worden gedaan.  De politie voert in samenwerking met de gemeente de registercontroles uitvoeren. Het niet naleven van de wet kan uiteindelijk leiden tot tijdelijke winkelsluitingen. Dit alles leidt ertoe dat het voor de steler moeilijker is om gestolen goederen door te verkopen en zo dringen we samen criminaliteit terug.

www.stopheling.nl en app


Consumenten hebben hierin ook een rol. Inwoners in Dordrecht worden vanaf november 2016 regelmatig geïnformeerd over het bestaan van de website www.stopheling.nl en de bijbehorende app. Om er zeker van te zijn dat consumenten geen gestolen goederen kopen, kunnen zij via de website en app controleren of het product geregistreerd staat als gestolen. De website van de politie is namelijk gekoppeld aan een database van gestolen goederen. De campagne maakt de consument bewuster van heling en benadrukt hun eigen rol in heling. Want: ‘Zonder heler geen steler’. De app heeft naast de voordelen tegen heling, nog een voordeel. Met de app heeft de gebruiker altijd een lijst met gegevens van (waardevolle) bezittingen. Raakt iets kwijt of wordt het gestolen? Dan is meteen mogelijk een goede, complete aangifte te doen bij de politie. Daarmee is de kans groter kans dat men hun spullen terug krijgt.


De beleidsregel aanpak heling en besluit aanwijzing digitaal opkopers register (DOR) zijn in te zien (links op onze website) bij het overzicht Veiligheidsbeleid.


stop helingBeschikbare bestanden:

winkel-flyer

registreer je eigendommen

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie