Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Controles horeca Dordrecht

Controles horeca Dordrecht

Vrijdag 27 oktober 2017, is er een integrale controle geweest bij verschillende bedrijven in de stad. De ondernemingen zijn bezocht door de Sociale Dienst Drechtsteden, Belastingdienst, douane, politie en team Handhaving van de gemeente Dordrecht. De betrokken instanties hebben gecontroleerd op illegale praktijken als uitkeringsfraude, het dealen in verboden middelen en andere overlastgevende en ondermijnende zaken.

Waarom een integrale controle?

Controles vinden niet zomaar plaats, maar pas na signalen bij verschillende (veiligheids-) partners. Een reden voor controle kan zijn dat er sprake is van fraude met uitkeringen. Of er is een winkel die zonder klanten en omzet open blijft of een persoon blijkt boven zijn of haar stand te leven zonder dat duidelijk is waar het geld vandaan komt. Dit kan allemaal vragen oproepen. Het vermoeden van een ondermijnende activiteit is niet altijd in harde cijfers weer te geven. Het gaat ook om onderbuikgevoelens en waarnemingen van professionals. Ook komt het voor dat er meldingen worden gedaan van een verdachte situatie via het Meldpunt Ondermijning of via Meld Misdaad Anoniem.

Een van de doelen van de controles is dat we ernaar streven om een eerlijk ondernemersklimaat in Dordrecht te behouden. Ander doel is het tegengaan van onveilige en/of overlastgevende situaties. Er kan door de betrokkenen onder ander worden gecontroleerd op veiligheid- en milieuaspecten en het in bezit zijn van de juiste vergunningen.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijke stad. Daarom zet Dordrecht niet alleen in op het aanpakken van overlastgevers en het terugdringen van criminele activiteiten als inbraken en diefstallen. Er is de komende jaren ook meer aandacht voor de georganiseerde criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen als fraude van uitkering, belastingontduiking of afpersing en intimidatie van personen aan de orde is.


Vrijdag 27 oktober 2017, is er een integrale controle geweest bij verschillende bedrijven in de stad. De ondernemingen zijn bezocht door de Sociale Dienst Drechtsteden, Belastingdienst, douane, politie en team Handhaving van de gemeente Dordrecht. De betrokken instanties hebben gecontroleerd op illegale praktijken als uitkeringsfraude, het dealen in verboden middelen en andere overlastgevende en ondermijnende zaken.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie