Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Verlenging camera's Kromhout Vrieseplein e.o.

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT heeft op 27 mei 2019 het ingestelde tijdelijke cameratoezicht Kromhout, Vrieseplein e.o. verlengd tot 1 oktober 2019.


Het betreft het tijdelijke cameratoezicht in de lijn Kromhout, Vrieseplein, Cornelis de Wittstraat, beginnend op kruispunt Kromhout/Noordendijk tot aan kruispunt Cornelis de Wittstraat/Johan de Wittstraat, inclusief het gehele Vrieseplein.


Het besluit is van kracht op de dag na bekendmaking van het burgemeestersbesluit in het digitale gemeenteblad van Dordrecht. Het cameratoezicht geldt tot 1 oktober 2019. 


Daarnaast heeft de burgemeester besloten voor 1 oktober 2019 het cameratoezicht in de gebieden te evalueren.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar instellen bij de burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.


De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019 in de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken zijn ook in te zien via onze website onder beleidsdocumenten.


Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. van Dijk, Cluster Versterking, Bestuur en Organisatie, telefoonnummer 078 770 4610 of per e-mail: jm.van.dijk@dordrecht.nl;


De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT heeft op 27 mei 2019 het ingestelde tijdelijke cameratoezicht Kromhout, Vrieseplein e.o. verlengd tot 1 oktober 2019.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie