Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Overzicht meldlijnen

Overzicht meldlijnen

Het is belangrijk om meldingen te maken als er iets gebeurt, ook als er geen actie meer nodig is. Meldingen geven organisaties belangrijke informatie en hebben invloed op het beleid en de aanpak van organisaties als de politie en de gemeente.

Politie

Wilt u in contact komen met politie in de regio, dan geldt in het hele land hetzelfde telefoonnummer: 0900-8844. Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Ook voor het melden van jongerenoverlast. Zo nodig wordt u doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Is er wel spoed geboden dan kiest u het alarmnummer 112Website politie Zuid Holland Zuid 

Stichting M (Meld Misdaad Anoniem)

U kunt de politie anoniem tippen op het gratis nummer 0800-7000 voor het melden van van (verdacht) crimineel gedrag. Het doel van deze meldlijn is het verkrijgen van informatie over daders en gepleegde misdrijven die anders niet verkregen zou zijn. Website Stichting M


Wijklijn (melding buitenruimte)

De wijklijn is het centrale meldpunt van de gemeente voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Dordrecht om melding te doen van gebreken en ongemakken in de buitenruimte. U kunt bij de Wijklijn een online melding maken, via het telefoonnummer 14 078 of met de app van de gemeente Dordrecht. Meer informatie over de Wijklijn op de gemeentesite.

Handhaving

Handhavers zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Bij Handhaving kunt u meldingen doorgeven over zwerfvuil, overlast in het algemeen, alles wat met afval te maken heeft, fietswrakken, hondenoverlast et cetera. Meldingen voor Handhaving geeft u door via telefoonnummer 14 078. Meer informatie over Handhaving op de gemeentesite.


Wonen

Illegale kamerverhuur en/of overbewoning of overlast door kan gemeld worden bij de gemeente via kamerverhuur@dordrecht.nl


Veilig Thuis (voorheen meldpunt huiselijk geweld)

Bij geweld in huiselijke kring belt u met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). U kunt bij Veilig Thuis terecht voor hulp of advies als het bij u thuis niet goed gaat of als u zich zorgen maakt om iemand. Meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl.


Hier kunt u overigens ook terecht voor informatie over huwelijksdwang, kindermishandeling, seksueel geweld, ouderenmishandeling, vechtscheiding, zorgwekkende situaties en overlast. 


Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ZHZ)

Milieutelefoon Omgevingsdienst ZHZ: 0888-333555 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). Voor meldingen bij overlast door geluid, geur, stof, (mogelijke) bodemverontreiniging en andere milieuoverlast.

Meer informatie op de website van de Omgevingsdienst ZHZ.


Meldpunt Roze in Blauw

Burgers die gediscrimineerd, bedreigd of mishandeld zijn vanwege hun seksuele geaardheid kunnen bij dit Meldpunt terecht. Het Meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-7444477 of via de email rozeinblauw@rijnmond.politie.nl. Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van burgers en de politie gaat uiteraard serieus met de melding aan de slag. Meer informatie op de website van Meldpunt Roze in Blauw.


Meldknop.nl

Cyberpesten? Iets vervelends gebeurd op internet? Pesten en dreigend taalgebruik via de WhatsApp? Ga naar Meldknop.nl


Het is belangrijk om meldingen te maken als er iets gebeurt, ook als er geen actie meer nodig is. Een overzicht van de meldlijnen waar u terecht kunt.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie