Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Veilig met vuurwerk 2019 Regels voor kopen en afsteken

Regels voor kopen en afsteken

Vuurwerkshow Drierivierenpunt

Vuurwerkshow

Nog niets gepland om het nieuwe jaar te vieren? Start 2020 met een kleurrijke vuurwerkshow op het drierivierenpunt. Op 31 december barst het schouwspel boven de rivier op 12 uur 's nachts los. Met deze vuurwerkshow start ook het jubileumjaar 2020, waarin Dordrecht 800 jaar bestaat. De show duurt ongeveer een kwartier en is het beste te zien vanaf de Merwekade en het Groothoofd. Kom samen met familie en vrienden aftellen naar 2020!

Afsteken

Vuurwerk afsteken is toegestaan op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Bekijk de tips om veilig vuurwerk op een veilige manier aan te steken.

(Ver)kopen

Vuurwerk kopen of verkopen is alleen toegestaan op zaterdag 28 december, maandag 30 en dinsdag 31 december 2019.  Op zondag 29 december mag u geen vuurwerk afsteken of verkopen, omdat het zondag is.


regels voor kopen en afsteken

Soort vuurwerk

Niet alle soorten vuurwerk is toegestaan. Op de website van de politie en van de Rijksoverheid staan tips over hoe u illegaal vuurwerk kunt herkennen en welke soorten vuurwerk verboden zijn.

Geen vuurwerk in vuurwerkvrije zones

Vuurwerkvrije zones zijn gebieden waar u helemaal geen vuurwerk mag afsteken, dus ook niet tussen 18:00 uur op oudejaarsdag tot 2:00 uur nieuwsjaardag.


Vuurwerkvrije zones in Dordrecht zijn:

  • De Binnenstad van Dordrecht (nieuw vanaf 2019)

  • De terreinen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wooncentra voor senioren.

  • Alle schoolpleinen, om schade aan schoolgebouwen te voorkomen. Schade aan schoolgebouwen kan erg groot kan zijn.

  • De parken, waar dieren wonen en rusten. Hier mag het ook niet om schade aan afvalbakken en straatmeubilair te voorkomen.

Bekijk hier alle informatie over de vuurwerkvrijezones.


Politie

Oud en Nieuw is een feest. Wie zich misdraagt wordt door de politie aangepakt. Ook geweld en agressie tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. De politie vraagt op hun website aandacht voor vernielingen door zwaar vuurwerk.


HALT

Jongeren die tijdens oud en nieuw de wet overtreden, worden naar HALT gestuurd.


Meer regels rondom vuurwerk vindt u op de website van de rijksoverheid.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie