Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat is Dordt Veilig?

Wat is Dordt Veilig?

Dordt Veilig is de noemer waaronder wij actualiteiten, campagnes achtergronden en initiatieven rond veiligheid in en om Dordrecht bundelen en brengen. Dat doen we onder meer via deze website, Facebook en Twitter.

We willen Dordtenaren informeren en motiveren om na te denken over en zich in te zetten voor hun eigen veiligheid en die in de hun wijk en in hun stad. Dit doen we door te laten zien wat de gemeente en de veiligheidspartners in Dordrecht aan veiligheid doen, maar ook wat u als inwoner of ondernemer zelf kunt doen. 
 

Initiatieven

Dordt Veilig biedt ook graag een podium aan initiatieven in de stad die de veiligheid bevorderen. Heeft u ideeën of suggesties? Laat het ons weten. Wie weet wat eruit voorkomt dat helpt de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze stad te vergroten.
 
Dit alles gebeurt vanuit het principe dat we Dordrecht alleen veilig kunnen houden als we er met z’n allen de schouders onder zetten: inwoners, ondernemers, organisaties en overheid. Dat komt tot uiting op deze website. De gemeente biedt een podium, maar het is uiteindelijk een plek voor heel Dordrecht. Samen houden we Dordrecht veilig, dus ook Dordt Veilig doen we samen.

Onder de noemer Dordt Veilig bundelen en brengen de veiligheidspartners in en om Dordrecht actualiteiten, campagnes, achtergronden en initiatieven rond veiligheid.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie