Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat is Dordt Veilig? Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

We werken met Dordt Veilig vanuit de kaders die in verschillende beleidsdocumenten vervat zijn. Hier staan ze overzichtelijk bij elkaar.

Integraal veiligheidsprogramma
Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022
PDF-bestandVeiligheidsbeeld Dordrecht (cijfers 2017) (671 kB)
PDF-bestandFactsheet Opgave Veilige Stad (855 kB)
PDF-bestandGezamenlijk Veiligheidsbeeld 2018 (2397 kB)


Opgave Veilige Stad
PDF-bestandFactsheet Opgave Veilige Stad (OCD) (855 kB)
PDF-bestandFactsheet Opgave Veilige Stad (59 kB)


Cameratoezicht
2022
PDF-bestandEvaluatie tolbrugkamp 2022 (151 kB)
PDF-bestandEvaluatie Kromhout Vrieseplein Cornelis de Wittstraat 2022 (151 kB)
PDF-bestandEvaluatie Stationsgebied leerpark Energiehuis 2022 (160 kB)
AfbeeldingKaart cameratoezicht Leerpark (434 kB)
AfbeeldingKaart cameratoezicht Energiehuis (545 kB)
AfbeeldingKaart cameratoezicht Stationsgebied (711 kB)
PDF-bestandKaart cameratoezicht Tolbrugkamp (377 kB)

AfbeeldingKaart cameratoezicht Kromhout, Vrieseplein en Cornelis de Wittstraat (667 kB)

PDF-bestandEvaluatie cameratoezicht Lijnbaangebied juni 2022 (142 kB)
PDF-bestandBesluit cameratoezicht Lijnbaangebied 2022 (39 kB)


2021

PDF-bestandEvaluatie cameratoezicht Tolbrugkamp 2021 (584 kB)

PDF-bestandBesluit verlenging cameratoezicht Tolbrugkamp2021 (39 kB)

PDF-bestandBesluit verlenging cameratoezicht Stationsgebied, Leerpark, Energiehuis (38 kB)
PDF-bestandEvaluatie cameratoezicht Stationsgebied, Leerpark, Energiehuis (803 kB)

2020

PDF-bestandBesluit cameratoezicht Tolbrugkamp 2020 (37 kB)

PDF-bestandVeiligheidsanalyse cameratoezicht Tolbrugkamp 2020 (516 kB)


2019
PDF-bestandEvaluatie Cameratoezicht Kromhout Vrieseplein Cornelis de Witstraat dec 2019 (673 kB)
PDF-bestandBesluit cameratoezicht Kromhout, Vrieseplein en Cornelis de Wittstraat (348 kB)

2018
PDF-bestandBesluit cameratoezicht stationsgebied, Leerpark, Energiehuis en Lijnbaangebied (76 kB)
PDF-bestandVeiligheidsanalyse Lijnbaangebied (203 kB)

AfbeeldingCameraposities Leerpark (550 kB)
AfbeeldingCameraposities Lijnbaangebied (470 kB)
AfbeeldingCameraposities Energiehuis (498 kB)


Coffeeshopbeleid
PDF-bestandCoffeeshopbeleid 2013 (688 kB)
PDF-bestandWijziging coffeeshopbeleid op grond van art. 13B opiumwet (525 kB)
PDF-bestandWijziging coffeeshopbeleid 2015 op grond van art. 13B opiumwet (679 kB)
PDF-bestandFactsheet Coffeeshop in de buurt (656 kB)
PDF-bestandBijlage bij factsheet Coffeeshop in de buurt (128 kB)


Horeca
PDF-bestandDocument Inspraakprocedure Alcoholverordening 2023 (93 kB)
PDF-bestandConcepttekst Alcoholverordening voor inspraak 2023 (165 kB)

PDF-bestandConcepttekst handhavingsbeleid alcohol en horeca Dordrecht (443 kB)
PDF-bestandHandhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht 2017 (391 kB)
PDF-bestandCollectieve Horeca Ontzegging (CHO) 2017 (7820 kB)


Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV)


Heling
PDF-bestandBeleidsregel aanpak heling (595 kB)
PDF-bestandBesluit aanwijzing digitaal opkopers register (DOR) (60 kB)


Ondermijnende criminaliteit
PDF-bestandBeleidsprogramma Ondermijning 2017 (602 kB)
PDF-bestandResultaten aanpak ondermijnende criminaliteit in Dordrecht 2017 (85 kB)


Preventief fouilleren

2023
PDF-bestandAanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren maart 2023 ondertekend (93 kB)

PDF-bestandAanvraag verlenging preventief fouilleren maart 2023 (516 kB)


2022

PDF-bestandAanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren september 2022 ondertekend (95 kB)

PDF-bestandVerlenging preventief fouilleren ondertekend (594 kB)


2021
PDF-bestandAanwijzing besluit Veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren september 2021 ondertekend (160 kB)
PDF-bestandVoorstel politie preventief fouilleren (863 kB)


2020
PDF-bestandAanwijzing besluit Veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren 2020 (130 kB)
PDF-bestandVoorstel Politie veiligheidsrisicogebieden ondertekend (342 kB)
PDF-bestandBijlage Voorstel Politie (omschrijving wapengerelateerde incidenten per wijk) (257 kB)
PDF-bestandBijlage Voorstel Politie (plattegronden) (6657 kB)


Prostitutiebeleid
PDF-bestandProstitutiebeleid (5019 kB)


Sociale stabiliteit
PDF-bestandActieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit, 2016-2017 (558 kB)


Toepassing Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige overlast

PDF-bestandBeleidsregels Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige overlast (297 kB)

PDF-bestandBijlagen beleidsregels (122 kB)


Verbod openlijk alcoholgebruik

PDF-bestandCollegebesluit alcoholverbod Centrum en Weizigtpark (2858 kB)

AfbeeldingKaartje alcoholverbod Centrum en Weizigtpark (2491 kB)

PDF-bestandCollegebesluit alcoholverbod Vogelplein (1468 kB)
PDF-bestandKaartje alcoholverbod Vogelplein (149 kB)
PDF-bestandCollegebesluit uitbreiding alcoholverbod (44 kB)
PDF-bestandKaartje alcoholverbod centrum Weizigtpark (909 kB)
PDF-bestandKaartje alcoholverbod omgeving Colijnstraat (225 kB)
PDF-bestandCollegebesluit alcoholvrije gebieden Wielwijk en Crabbehof (1045 kB)
AfbeeldingKaartje alcoholverbod Wielwijk (137 kB)
AfbeeldingKaartje alcoholverbod Crabbehof (245 kB)


Wijkverbod
PDF-bestandBeleidsregels wijkverboden Artikel 2:75A APV (2212 kB)
PDF-bestandMaandaatbesluit wijkverboden Artikel 2:75A APV (613 kB)
PDF-bestandOndermandaat wijkverboden Artikel 2:75A APV (239 kB)


Woonoverlast
PDF-bestandBeleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Dordrecht (2398 kB)
PDF-bestandUitvoeringsplan Aanpak Woonoverlast gemeente Dordrecht (147 kB)

Verschillende beleidsdocumenten beschrijven het kader waarin we met Dordt Veilig alles doen wat met veiligheid te maken heeft.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie