Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat is Dordt Veilig? Ons beleidsprogramma

Ons beleidsprogramma

Dordrecht is een stad van kansen, voor burgers én ondernemers. Een stad waarin iedereen prettig kan wonen, een stad met een goed en eerlijk ondernemersklimaat, maar vooral ook een stad waar mensen zich veilig voelen. Dat gevoel van veiligheid, daar willen we met onze partners krachtig aan blijven werken. Met elkaar ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid in onze mooie stad de kern is en blijft. We spelen in op het behouden en verstevigen van de veiligheid(sbeleving) op de langere termijn en staan klaar wanneer acute incidenten of crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht vragen.

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

In de afgelopen decennia is het veiligheidsvraagstuk ingrijpend veranderd. Daarbij valt het op dat de geregistreerde criminaliteit over de volle breedte is gedaald: overvallen, straatroven en woninginbraken, de zogenaamde High Impact Criminaliteit, zijn de afgelopen jaren met de helft afgenomen. In dit Integrale veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 concentreren we ons op de thema’s die de Dordtenaren het meest frustreren of hun gevoel voor veiligheid aantasten. Een plan dat samen met de stad, dus mét haar bewoners, ondernemers én partners is bepaald."Veiligheid creëren we met elkaar"is het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 van Dordrecht. Dit is het kader waarin we met Dordt Veilig alles doen wat met veiligheid te maken heeft.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie