Spring naar inhoud
 • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat kunt u zelf doen? In uw huis Brandveiligheid Asbest bij brand

Asbest bij brand

Wat te doen bij het vrijkomen van asbest bij brand.

In sommige gebouwen bevindt zich nog asbesthoudend materiaal. Dit materiaal kan zich bij brand verspreiden. Meestal blijft de verspreiding van asbesthoudend materiaal door het gewicht beperkt tot een kleine straal rond het gebied. Dit gebied zal worden afgezet. Soms kan het materiaal zich over een groter gebied verspreiden. Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk bij inademing. Zolang u het asbesthoudend materiaal niet aanraakt, komen de asbestdeeltjes niet vrij en kan het geen kwaad.

Wat moet u zelf doen?

 • .... als u binnen bent:
  • blijf binnen
  • sluit de ramen en deuren
  • zet mechanische ventilatie uit

 • .... als u buiten bent:
  • ga naar binnen
  • loop zoveel mogelijk om de stukken asbest heen
  • trek uw schoenen buiten uit
  • spoel uw schoenen en uw broekspijpen af onder de kraan
  • sluit ramen en deuren
  • zet mechanische ventilatie uit

 • .... als er zichtbare brokstukken in uw huis terecht zijn gekomen
  • ga niet stofzuigen. Door te stofzuigen komen de asbestdeeltjes in de lucht terecht.

 • .. als u in een gebied bent geweest waar mogelijk asbesthoudend materiaal verspreid was
  • spoel eerst uw schoenen afspoelen en van de eventuele huisdieren de pootjes.

 • ...als u asbest ontdekt..
  • Raak geen asbesthoudend materiaal met uw handen aan.
  • Als het echt niet anders kan en u gaat materiaal dat mogelijk asbesthoudend is verwijderen, doe dit uitsluitend na overleg met deskundigen.

 • Als u na een brand materiaal aantreft dat mogelijk asbesthoudend is, meld dit dan bij de Omgevingsdienst.

  Het opruimen van asbest wordt altijd gedaan door ‘mannen in witte pakken’. Deze zijn afkomstig van gespecialiseerde bedrijven die dergelijke werkzaamheden uitvoeren. Zij moeten voldoen aan strikte regels, om zo de veiligheid te garanderen voor medewerkers. Dit betekent niet dat in een dergelijke situatie ook voor u en uw omgeving de aanwezigheid van asbest gevaarlijk is.


  Wat te doen bij het vrijkomen van asbest bij brand.

  Contact

  Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

  De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

  Colofon

  De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


  Redactie Dordt Veilig

  - afdeling Veiligheid en Kabinet

  - afdeling Communicatie