Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat kunt u zelf doen? In uw huis Veilig opgroeien Veilig opgroeien

Veilig opgroeien

Een belangrijk doel van het Dordtse beleid is om (beginnende) problemen bij jongeren en volwassenen op te pikken en hier meteen actie op te ondernemen, zodat de risico's beperkt blijven.

Op die manier voorkomen we dat mensen buiten de samenleving komen te staan of het gevoel krijgen dat ze er buiten staan.


Sociale Wijkteams

In Dordrecht zijn vijf Sociale Wijkteams. Met alle vragen over hulp voor de jeugd, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur bij hen terecht. Zij bepalen uw behoefte zorgvuldig en zoeken een passend antwoord.


De gemeente Dordrecht organiseert de jeugdhulp en jeugdzorg dichtbij haar inwoners. In de wijk, zodat de hulp zoveel mogelijk aansluit bij de eigen leefsituatie van het kind en de ouders. 


De Sociale Wijkteams zijn in alle gevallen de voordeur van de jeugdhulp in Dordrecht. Wanneer het gaat om meer specifieke vragen over jeugdzorg heeft elk Sociaal Wijkteam direct toegang tot een jeugdteam. In deze teams werken deskundigen die uiteenlopende vragen van inwoners van alle leeftijden kunnen beantwoorden op het gebied van onder andere opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. 


Vraag het de politie voor jongeren

Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud? En heb je vragen over veiligheid, bijvoorbeeld over loverboys, drugs, geweld, boetes, internet, alcohol of vernieling en weet je er geen raad mee? Dan ben je bij vraaghetdepolitie.nl aan het goede adres.
 
Wil je direct antwoord? Chat dan op dinsdag- en donderdagavond tussen 19 en 21 uur met de politie. Je krijgt altijd een betrouwbaar antwoord. Precies zoals je van de politie mag verwachten!


Een belangrijk doel van het Dordtse beleid is om (beginnende) problemen bij jongeren en volwassenen op te pikken en hier meteen actie op te ondernemen, zodat de risico's beperkt blijven.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie