Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Heling

Om heling tegen te gaan werken de gemeente Dordrecht en de politie samen. Samen met ondernemers en consumenten.


Voor ondernemers

Vanaf 1 november 2016 is een opkoper in (tweedehands)goederen in Dordrecht verplicht aan te sluiten bij het Digitaal Opkopers Register (DOR). In de PDF-bestandBeleidsregel Aanpak Heling Gemeente Dordrecht (595 kB) leest u waarom de gemeente deze wettelijke verplichting oplegt. Ook leest u wat de gevolgen zijn als u de wet niet naleeft. De politie voert samen met de gemeente controles uit op het aanmelden (in het opkopersregister DOR). U kunt te maken krijgen met een tijdelijke winkelsluiting als u de wet overtreedt.  


Meer informatie over heling en het opkopersregister staat op de website van de gemeente Dordrecht. Aanmelden bij het opkopersregister DOR kan via www.ikbenhandelaar.nl.


Voor consumenten

Als consument vindt u op de website stopheling.nl tips om heling te voorkomen. Bijvoorbeeld over de Stop heling App, een app waarmee u uw spullen kunt registeren. U kunt via de website ook opzoeken of iets als gestolen staat aangegeven. U hebt dan wel het serienummer van het aangeboden product nodig. Dit kunt u opvragen bij de verkoper. Door vooraf te controleren of iets als gestolen staat aangegeven op de website voorkomt u dat u onbewust en ongewild iets koopt dat gestolen is. De app kunt u downloaden voor uw mobiele telefoon of tablet. U kunt zo ook onderweg kijken of een product als gestolen staat geregistreerd.


Meer info over de Stopheling App:

stop heling


Andere tips om heling tegen te gaan vindt u op de website www.stopheling.nl, de gemeentesite van Dordrecht en op de website van de politie.


Door consequent spullen te registreren of op te zoeken voor een aankoop, verkleinen we de afzetmarkt van gestolen goederen en dringen we het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen en auto-inbraken terug.

Om heling tegen te gaan werken de gemeente Dordrecht, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Consumenten en ondernemers spelen bij de aanpak van heling een rol met www.stopheling.nl en het digitaal opkopersregister.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie