Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Wat kunt u zelf doen? In uw wijk

In uw wijk

Werken aan leefbaarheid en veiligheid vraagt om inspanning en betrokkenheid van veel partijen, zoals gemeentelijke diensten, politie, openbaar ministerie, zorginstellingen en woningbouwverenigingen. Maar zij kunnen het niet alleen. Het vraagt ook van inwoners, ondernemers en organisaties verantwoordelijkheid.

Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid. U kunt bijvoorbeeld samen met uw buren onveilige situaties melden, een What's app groep opstarten, aan buurtpreventie doen, u aanmelden bij Burgernet, overlast melden en bellen met de politie als u verdachte (criminele) situaties ziet.


U kunt ook maatregelen nemen om bijvoorbeeld diefstal en inbraak te voorkomen.


Natuurlijk kunt u blijven rekenen op een gemeente die investeert in veiligheid door sociale en fysieke investeringen, beheer en onderhoud, toezicht en handhaving. Zo heeft de gemeente extra aandacht voor overlast en ondermijnende criminaliteit. Zo blijven we samen werken aan een veilige stad.


Op de pagina's hiernaast kunt u ook informatie vinden over de Sociale Wijkteams, geweld op straat en wat u kunt doen als er te hard gereden wordt bij u in de straat. 

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie