Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Overlast

Een veilige en prettige woon- en leefomgeving is belangrijk. Wat kunt u doen om hier aan mee te helpen?

Burenoverlast; PDF-bestandwat kunt u doen? (76 kB)

Probeer problemen waar mogelijk zelf of met anderen op te lossen. Spreek uw buurman aan als hij zijn vuilnis veel te vroeg buiten zet. Als u last heeft van een kroeg dan mag u de eigenaar daar gewoon op aanspreken. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Buurtbemiddeling kan uitkomst bieden.


Verwarde personen of overlast

Maakt u zich zorgen over iemand of ondervindt u overlast van iemand in uw omgeving? Dan kunt u bellen met het Meldpunt Zorg en Overlast, dat is ondergebracht bij Veilig Thuis Zuid Holland Thuis. Vaak vindt de persoon over wie de melding gedaan wordt zelf niet dat hij of zij hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat iemand in de war is, geen hulp durft te vragen of niet weet hoe dit moet. Bel dan ook met het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook voor zorgwekkende situaties op het gebied van sociale veiligheid zoals woonproblematiek, extreme woningvervuiling, toeleiding en bemoeizorg en mensen met psychosociale problemen.


Het meldpunt Zorg en Overlast is te bereiken via telefoonnummer 078-7708504 (tussen 09.00 en 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205.

Huiselijk geweld

Ook als u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast.


Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed bel 112.


Een veilige en prettige woon- en leefomgeving is belangrijk. Wat kunt u doen om hier aan mee te helpen?

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie